ฟังเพลง โหลดเพลง

                          ฟังเพลงออนไลน์/ลูกทุ่ง เชิญเว็บนี้นะคะ
                                    1. http://www.phrapiyaroj.com/
                                      2. http://www.tlcthai.com/webboard/list_music_online.php?table_id=1&cate_id=135