วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

English learning Website for everyone.
English learning Website for everyone.
เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ และ หรือ คุณครูที่กำลังทำผลงาน ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ ครูทั่วไปก็ใช้ได้ มี Worksheet ที่ดีมากๆ ครับ ..ผู้ปกครองน้องๆ ก็ปริ้นท์ให้เด็กๆ เรียนรู้ได้
มีเฉลยด้วย...ดีจริงๆ ฝากพี่ๆ น้องๆ สถส. แห่งโคกหนองก่อด้วย... คลิกที่นี่เลยครับ
Many thanks
ขอบคุณทีมงานผู็สร้างส่ิงดีๆ...


................................................
We have many things in AMAZON.COMwidgeo.net

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

MV เพลงใหม่ The Stars 6


รวมลิงค์ MV เพลงใหม่
เพลง พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่กล้าส่ง: เซน The Star 6
เพลง ระยะทำใจ : กัน The Star 6
เพลง HOW TO - ริท The Star6
เพลง It's alright บี้ bie the star ver.2
Credit : http://www.youtube.com/

อังกฤษสำหรับเด็ก

เว็บเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ น้องๆ หนูๆ ดีมากครับ
http://www.starfall.com/

คำกริยา Verbs Tenses(2)

กริยา 3 ช่อง
awake awoke awoken ตื่น
มีเว็บที่น่าสนใจ หลายเว็บครับ

1. เว็บสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
http://www.crnfe.ac.th/english/grammar/irregular_verbs.php


2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://ict.moph.go.th/English/content/verb02_tense.htm


3. Englishub.com
http://www.englishub.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=516195&Ntype=12

คำกริยา Verbs Tenses(1)


วันนี้ ชวนผู้อ่านมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Verb นะครับ....

Verbs Tenses

Verb Tenses ( กาล ) เป็นรูปแบบของคำกริยาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับเวลาที่เกิดขึ้น ความต่อเนื่องของการกระทำ ความเสร็จสมบูรณ์ของการกระทำ
1. รูปของ Verb Tenses
คำว่า Verb Tenses ตามไวยากรณ์เป็นการรวมกันระหว่าง
Tense ซึ่งหมายถึงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งได้แก่ past ( อดีต ) present ( ปัจจุบัน )และ future ( อนาคต )
Aspect ซึ่งหมาย ถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงแล้วหรือยังดำเนินการอยู่ มี 2 รูปแบบ
จบลงแล้ว (Complete Tenses หรือ Perfect Tenses) แสดงด้วย Have + past participle มี 3 รูป
Past Perfect
Present Perfect
Future Perfect
หรือยังดำเนินการอยู่ ( Incomplete หรือ Progressive หรือ continuous ) แสดงด้วย BE + ing มี 3 รูป
Past Progressive
Present Progressive
Future Progressive
Tenses ที่เหลือนอกจาก 2 รูปแบบข้างต้นได้แก่
Simple Tense มี 3 รูป
Simple Past
Simple Present
Simple Future
การรวมกันของ Complete และ Incomplete Tenses
Past Perfect Progressive
Present Perfect Progressive
Future Perfect Progressive
เมื่อสรุปรวมแล้ว Verb Tense มีทั้งหมด 12 รูป
Past tenses 4 รูป

Simple past Past progressive Past perfect Past perfect progressive
I wentI was going I had gone I had been going
Present tenses 4 รูป

Simple present Present progressivePresent perfect Present perfect progressive
I goI am going I have gone I have been going
Future tenses 4 รูป

Simple future Future progressiveFuture perfect Future perfect progressive
I will goI will be going I will have gone I will have been going
* หมายเหตุ progressive คือ continuous
2. โครงสร้าง Verb Tenses ในประโยค
โครงสร้างพื้นฐานของTense ในประโยค positive sentence ประกอบด้วย
subject + auxiliary verb + main verb
auxiliary verb ใช้ในทุก tense โดยใน simple present และ simple past tenses นั้น auxiliary verb ใช้ในการเน้นความ ตารางต่อไปนี้เป็นการแสดงโครงสร้างการใช้ Tense ใน active voice.

.................................................................................................................................

ติดตาม คำกริยา Verb 2 ..

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553